☁️ราคา Odoo Thailand SaaS  บนคลาวด์


นี่คือราคาสำหรับโซลูชัน SaaS สำหรับ SME ไทย ประกอบด้วยโมดูลมาตรฐานที่จำเป็น พร้อมใช้ในประเทศไทย ไม่สามารถปรับแต่งโมดูล หากคุณต้องการปรับแต่ง โปรดดูบริการปรับแต่งของเรา


SME

3000 บาท/เดือน*

 • ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้
 • ลูกค้าสัมพันธ์
 • การขาย / ใบแจ้งหนี้
 • ระบบจัดการร้าน
 • คลังสินค้า
 • จัดซื้อ
 • ระบบบัญชี (พร้อมภาษีหัก ณ ที่จ่าย)
 • พื้นที่เก็บข้อมูล 3 GB
 • สำรองข้อมูลรายสัปดาห์
 •  

SME Plus

3500 บาท/เดือน*

 • ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้
 • ลูกค้าสัมพันธ์
 • การขาย / ใบแจ้งหนี้
 • ระบบจัดการร้าน
 • คลังสินค้า
 • จัดซื้อ
 • ระบบบัญชี (พร้อมภาษีหัก ณ ที่จ่าย)
 • พื้นที่เก็บข้อมูล 4 GB
 • สำรองข้อมูลรายวัน
 • ปรึกษาการใช้งาน 1 ชั่วโมง

SME Advanced

4000 บาท/เดือน*

 • ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้
 • ลูกค้าสัมพันธ์
 • การขาย / ใบแจ้งหนี้
 • ระบบจัดการร้าน
 • คลังสินค้า
 • จัดซื้อ
 • ระบบบัญชี (พร้อมภาษีหัก ณ ที่จ่าย)
 • พื้นที่เก็บข้อมูล 5 GB
 • สำรองข้อมูลรายวัน
 • ปรึกษาการใช้งาน 2 ชั่วโมง
*ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
    
 หมายเหตุ : Odoo เป็นเครื่องหมายการค้าของ Odoo S.A. และบริษัทในเครือ สิทธิ์ใดๆ ในนั้นสงวนไว้สำหรับ Odoo S.A. และบริษัทในเครือ การใช้งานใดๆ โดย โอดู (ประเทศไทย) มีวัตถุประสงค์เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้ระบุถึงการสนับสนุน การรับรอง หรือความเกี่ยวข้องใดๆ ระหว่าง Odoo S.A. และ บริษัท โอดู (ประเทศไทย) จำกัด